Vergi borçlarının yapılandırılması için başvurular başladı!

 Vergi borçlarının yapılandırılması için başvurular başladı!
Okunuyor Vergi borçlarının yapılandırılması için başvurular başladı!

Yapılandırmadan yararlanmak isteyenler için son tarih 31 Aralık 2020!

Yapılan düzenlenme kapsamında;

Gelir Vergisi,

• Kurumlar Vergisi,

• KDV, MTV, ÖTV,

• Gümrük vergileri

· Emlak vergileri

• Çevre temizlik vergileri,

• Ceza ve gecikme faizleri,

• Prim borçlan,

Köprü ve trafik cezaları,

• Öğrenim kredisi borcu.

Kamunun kira alacakları,

• TOBB-TESK-Barolar Birliği

aidatlari,

• Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri’ne olan borçlar,

• Orman köylülerinin kredileri

Yorum Yap
Giriş Yap
Yazı Ekle